Szanowny Kliencie,

25 maja w całej Unii Europejskiej zacznie obowiązywać nowe, ważne rozporządzenie związane z ochroną prywatności – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (w skrócie “RODO”). W uproszczeniu, RODO wymaga, aby wszystkie firmy działające na terenie Unii Europejskiej zwracały szczególną uwagę na dane osobowe otrzymywane od klientów. 

Dotychczasowe środki ochrony danych osobowych w firmie OMEGANET spełniały wymagania Rozporządzenia, jednak wraz z nowymi przepisami pojawia się kilka formalności, które musimy uwzględnić. 

Działanie po stronie użytkownika nie jest wymagane, zachęcamy jednak do przeczytania poniższej wiadomości ponieważ uważamy, że ochrona prywatności to temat ważny dla każdego użytkownika cyfrowych usług. 

W celu przybliżenia tego, jakie dane są przez nas przetwarzane, gdzie je przechowujemy oraz jak długo będziemy je przechowywać zapraszamy do zapoznania się z Polityką prywatności: 

Co to jest RODO?

Jest to powszechnie używany skrót Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Od kiedy stosujemy RODO?

Od 25.05.2018 r.

Jaki jest cel RODO?

Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

Jakie informacje znajdują się na tej stronie?

Informacje, w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Czy należy się skontaktować z Omeganet?

Nie, nie trzeba. Wystarczy zapoznać się z z informacjami na tej stronie.

Co reguluje niniejsza Polityka Prywatności?

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich naszych usług, obsługi klienta, asysty technicznej oraz wszelkich innych świadczonych przez nas usług.

W szczególności, niniejsza Polityka Prywatności reguluje ochronę danych osobowych oraz innych danych nie będących danymi osobowymi, które uzyskujemy od Klienta w związku z korzystaniem z usług OMEGANET („dane osobowe” oznaczają informacje, które, same w sobie lub w powiązaniu z innymi danymi, pozwalają zidentyfikować Klienta).

Szanujemy prawo do prywatności i będziemy przetwarzać dane osobowe w zgodności z właściwymi przepisami.


Jak przetwarzamy dane osobowe?

Jako OMEGANET  w świetle przepisów jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Żeby chronić dane osobowe w efektywny sposób, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych „IOD”, który odpowiada za nadzór i implementację strategii ochrony danych osobowych i zapewnia zgodność naszego działania z przepisami.

Możesz skontaktować się z naszym IOD pod tym adresem:iod(@)omeganet24.pl.


W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe pozyskane są przy zawieraniu umowy o świadczenie usług oraz w trakcie jej trwania, podczas zakupów w celu wystawienia dowodów księgowych, podczas zlecenia wykonania konkretnej usługi wykorzystujemy w następujących celach:

 Zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (np. poprzez usuwanie awarii i sprawdzenie poprawności działania usług)

Przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO.

Wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.:

Przechowywanie danych o połączeniach na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami, zapewnienie bezpieczeństwa sieci zgodnie z przepisami Prawa telekomunikacyjnego.

Prosimy mieć na uwadze, że podlegamy różnym przepisom i możemy być zobowiązani ujawnić dane osobowe zgodnie z żądaniem uprawnionych organów państwowych lub innymi wymogami prawnymi.

Państwa dane przekazujemy upoważnionym przez nas jako ADO podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu na podstawie zawartej umowy z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych. Podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze)  – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

Jeśli udostępnili nam Państwo swój adres korespondencyjny w celu otrzymywania informacji i zawiadomień, zgodnie z przepisami Prawa telekomunikacyjnego: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;


Jakie dane zbieramy?

OMEGANET, może gromadzić niektóre spośród następujących informacji :

Imię i nazwisko,

PESEL i adres jeśli jesteś osobą prywatną,

NIP, nazwę i adres jeśli jesteś firmą;

Telefon kontaktowy;

Adres IP;

W przypadku kontaktu z naszym działem technicznym możemy przetwarzać inne informacje niezbędne do udzielenia Klientowi wsparcia w odpowiedzi na Jego zapytania i prośby o pomoc lub informacje techniczne o jakichkolwiek urządzeniach, z których korzysta Klient, żeby uzyskać dostęp do naszych usług, w tym:

połączenia internetowe i/lub sieciowe, jakikolwiek identyfikator urządzenia CPE ( terminal abonencki), numer abonenta lub komunikatora VoIP (o ile za pomocą jakiegokolwiek się logujesz), dane techniczne o naszych użytkownikach oraz ich działaniach, które nie zawierają danych osobowych, Informacje dotyczące korzystania przez Klienta z naszych usług, w tym m.in. data i godzina rejestracji oraz ostatniego logowania.

W celu korzystania z naszych usług, musimy przetwarzać dane wymienione powyżej. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na przekazanie nam danych osobowych wymaganych podczas rejestracji abonenta, nie będzie mógł korzystać z naszych usług.

Wszelkie inne dane, które są przekazywane nam za pośrednictwem naszych usług.


Jak pobierane są dane Klientów?

Możemy gromadzić i przetwarzać dane na temat Klienta w następujący sposób:

Dane, które przekazywane są nam poprzez usługi OMEGANET

Dane przekazywane w związku z nawiązaniem przez Klienta kontaktu z nami bądź przy zgłoszeniu problemu z usługami OMEGANET

Informacje o aktywności Klienta jako użytkownika usług OMEGANET.


Jak obchodzimy się z danymi Klientów?

Zgromadzone przez nas dane będą przechowywane na zabezpieczonych serwerach w Polsce. Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych przed ich nieuprawnionym lub bezprawnych przetwarzaniem, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Przykładamy olbrzymią wagę oraz podejmiemy stosowne środki żeby zapewnić, że dane te będą przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką Prywatności.


Jak długo będziemy przechowywać dane?

Zatrzymamy dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to niezbędne do spełnienia celów określonych w tej Polityce Prywatności czyli będziemy przechowywać dane dopóki Klient będzie korzystał z naszych usług. W niektórych wyjątkowych sytuacjach dłuższe okresy retencji mogą być wymagane przez przepisy prawa, np. w celach podatkowych, rozliczeniowych lub w celu spełnienia innych prawnych wymogów oraz obowiązków.


Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).


Jak wygląda ochrona danych pozyskanych od dzieci?

Rozumiemy, że mamy specjalne zobowiązanie do ochrony danych osobowych uzyskanych od dzieci. Nie będziemy w sposób świadomy gromadzić danych osobowych od dzieci poniżej 16 lat bez uzyskania zgody ich rodzica lub opiekuna. Jeżeli jesteś rodzicem lub opiekunem i jesteś zaniepokojony przekazywaniem danych osobowych Twojego dziecka firmie OMEGANET, prosimy o kontakt pod adresem poczta(@)omeganet24.pl.


Jakie prawa posiada Klient?

Klientowi przysługują następujące uprawnienia:

Prawo  dostępu do przechowywanych przez nas informacji.

Prawo żądania usunięcia danych osobowych z naszej bazy.

Prawo żądania sprostowania/poprawiania Twoich danych w uzasadnionych przypadkach.

Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych.

Prawo przenoszenia danych do innego podmiotu.

Prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych

Z uprawnień tych można skorzystać wysyłając wiadomość na adres iod(@)omeganet24.pl


Od kiedy zmiany zaczną obowiązywać?

Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności staną się prawnie wiążące po upływie 30 dni od momentu opublikowania ich w Internecie.Data publikacji: 25.4.2018

 

Dziękujemy za zapoznanie się z Polityką Prywatności w firmie OMEGANET

Autoryzowany przedstawiciel

novitus    paytel

2004-2022 © Omeganet
Wszelkie prawa zastrzeżone!