Opłacanie abonamentu za Internet

Zgodnie z umową abonencką pomiędzy Abonentem a firmą Omeganet ...Abonent zobowiązuje się do wpłacania w/w należności na rachunek bankowy Omeganet...

Abonent może dokonać płatności na dwa sposoby: Poniżej przedstawiamy przykład prawidłowo wypełnionego druku "polecenie przelewu":Faktury za abonament

Ponieważ nie mamy obowiązku wystawiania faktur VAT dla osób fizycznych, aby je otrzymać należy zgłosić to za pośrednictwem infolini: 14 65 10 434.
Autoryzowany przedstawiciel

novitus    paytel

2004-2022 © Omeganet
Wszelkie prawa zastrzeżone!